top of page

Nəqliyyat vasitələrimiz

AZ Logistics parkı 100-dən çox Ağır Yük Vasitəsindən ibarətdir. Bütün Avtomobillər Avropadan alınmışdır və Avropa Qanunvericiliyinə və Azərbaycan Dövlətinin normativ tələblərinə uyğundur. Məsələn, nəqliyyat vasitələri aşağıdakılara uyğundur:

  • Azərbaycan Nəqliyyat Nazirliyinin 104 nömrəli qərarına

  • Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Azərbaycanda Təhlükəli Məhsulların Daşınması üzrə tələblərinə;

  • Təhlükəli yüklərin quru yollar ilə beynəlxalq daşımaları haqqında Avropa Sazişinə (EAICDGR)

bottom of page