top of page

TBY-NİN AZ LOGISTICS-İN DİREKTORU ƏLİXAN ƏLİ-ZADƏ İLƏ DANIŞIQLAR ...

Updated: Dec 16, 2021

... Xidmətlər təklifinin genişləndirilməsi, dünya keyfiyyət standartlarına riayət edilməsi və qlobal logistika şəbəkəsinə qoşulması haqqında.

bottom of page